Fiske

Fiske i Tåmeådalen.

Tåmeådalens fvo.


Tåmeådalens fiskevårdsområde innefattar hela Tåmeåns sträckning , från Bottenviken ända upp till Finnträskets norra del.


Därutöver hela Långsjöbäcken som rinner från långsjön ner till Tåmeträsket.


I de större sjöarna inom området finns ett rikligt bestånd av gädda , abborre, lake och braxen. Dessutom finns sik i Tåmeträsket, Långsjön, Långsjötjärn samt Nölavan.


Mellanliggande strömvatten är lek- och uppväxtområden för gädda, abborre, lake, öring och harr.


Fiskekort finns att köpa i respektiv by. Vindskydd finns utplacerade med möjlighet att tända grilleldar. Båt finns att hyra i Långsjön.


Förutom goda möjligheter till fiske, finns det fina badplatser i Vitsjön, Tåmeträsket och Finnträsket.


Tåmeåns dalgång.


Sträckan  Tåme-Vitsjön är i sitt lopp meanderrik. och här dominerar naturupplevelser. Små forsliknande partie, varierar med mera stillastående vatten  i hästskomeandrar, gör turen till en naturupplevelse i sig.


Fiskekortpriser.

Nu kan Du swisha betalningen för fiskekortet

till 123 568 1887

Stor tillgång på bäver representeras av flera tydliga "avverkningsställen"

De kraftfulla trädavverkningarna vittnar om bäverns aktivitet och arttillväxt.


Mera svårtillgängligt blir området mellan Vitsjön-Svartsjön, där den som önskar mer "urskog" kan hitta sina favoritplatser.

Vegetationen har delvis sumpkaraktär och delvis svårgenomträngliga äldre skogsavsnitt med många vindfällen. Här finns inga fiskeplatser, utan i stället bär-och svampmarker.


Uppströms Svartsjöbäckens utlopp i Tåmeån finns en gammal flottningsdamm. Här finns goda förutsättningar för ett lyckat fiske efter gädda och abborre. Här finns lämningar efter "Bogrens hytta", tjärdal, en vikingagrav, spöksten och Svartsjöbäckens bro.


Mellan Svartsjön och Finnträsket gäller gädd-abborre- och

lakfiske i sjöarna Simmersjön, Tåmeträsket, Långsjötjärn, Långsjön, Gåvaträsket och Finnträsket. Båt finns att hyra.

Man kan även fiska i sågselet vid den gamla vattendrivna andelssågen nedströms Finnträsket. Själva sågplatsen är bara den värd ett besök

I lilltjärn, intill Tåmeträsket, bedrivs Put-and-take-fiske, i första hand regnbåge.


Besöksvärda platser.


Gamla sågen , Finnträsk.

Belägen tre km nedströms Finnträsket, ett uppskattat utflyktsmål för friluftsfolk, med möjlighet till fiske i det gamla sågselet. Husvagnsplats för några dygn kan ordnas.

Fram till 1920 fanns här en andelssåg byggd av Finnträsk Byamän. Sågen drevs med vattenkraft.


Tåmeträskets västra strand.

Mot Byske-Ålundsvägen finns förutom vindskydd även möjlighet att ställa husvagn för övernattning.

Största fisken tävling.

Varje år pågår en tävling om största gädda eller abborre. Minimivikt för gädda 4kg och för abborre 0,6kg. Priset för största fisk är 600 kr i vardera klassen. Andra pris är 300 kr i vardera klassen. Maila bild med uppgift om vikt på fisk var den är fångad och med vilket drag till Christer Lindqvist: tametrask315@gmail.com eller Niklas Lejdal: niclej@live.se