Kontaktpersoner/ Styrelse

Kontaktpersoner.

Funktion

Namn

Telefon

Ordförande

Christer Lindqvist

070-645 03 15

Sekreterare

Valter Engström

070-342 25 61

Kassör

Niklas Lejdal

070-353 52 23
Fastighetsskötare

Kenneth Sandström

070-668 53 83

Vik. Fastighetsskötare

Niklas Lejdal

070-353 52 23

Styrelse för Tåmeträsk Bygdegårdsförening.

Funktion.

Namn

Tel

Vald t o m.

Ordförande

Christer Lindqvist

070-645 03 15

2023-07

Sekreterare

Valter Engström

070-342 25 61

2023-07

Kassör

Niklas Lejdal

070-353 52 23

2023-07

Ledamot

Jan Sandström

070-238 12 77

2023-07

Ledamot

Annika Hedlund

073-810 66 15

2024-07

Ledamot

Gunnel Sandström

073-835 41 04

2024-07

Ledamot

Kenneth Sandström

070-668 53 83

2024-07

Suppleant

Kjell Ivarsson

070-361 33 69

2023-07

Suppleant

Curt Öhlund

073-803 96 84

2023-07

Revisor

Elisabeth Lindqvist

070-245 31 39

2023-07

Revisor

Enny Öhlund

070-371 19 89

2023-07

Revisorsuppleant

Jonny Lundström

070-356 20 78

2023-07

Festkommité.


Namn

TelChrister Lindqvist

070-645 03 15Andre Sandström

070-668 09 13Lars-Göran Ödling

070-635 07 86Anna Laurila

073-029 96 64Annika Hedlund

073-810 66 15Valter Engström

070-342 25 61
Styrelse och funktioner för Boulen.

Funktion.

Namn

Tel

Vald t o m.

Ordförande

Leif Hansson

070-633 54 04

2021-04

Sekreterare

Kenneth Sandström

070- 668 53 83

2022-04

Kassör

Gunnel Sandström

073-835 41 04

2022-04

Suppleant

Märta Holmqvist

070-524 69 95

Tävlingsansvariga (Byakampen, byaserien)

Andre Sandström, Leif Hansson

070-668 09 13; 070 633 54 04

2022-04

Söndagsspelet

Jan Sandström, Camilla Samuelsson

070-238 12 77; 070-176 71 44

2022-04

Banansvariga

Andre Sandström, Kenneth Sandström

070-668 09 13; 070-668 53 83

2022-04

IT (hemsida)

Jan Sandström

070-238 12 77

2022-04