Kontaktpersoner/ Styrelse

Kontaktpersoner.

Funktion

Namn

Telefon

Ordförande

Christer Lindqvist

070-645 03 15

Sekreterare

Valter Engström

070-342 25 61

Kassör

Niklas Lejdal

070-353 52 23
Fastighetsskötare

Kenneth Sandström

070-668 53 83

Vik. Fastighetsskötare

Niklas Lejdal

070-353 52 23

Styrelse för Tåmeträsk Bygdegårdsförening.

Funktion.

Namn

Tel

Vald t o m.

Ordförande

Christer Lindqvist

070-645 03 15

2025-07

Sekreterare

Valter Engström

070-342 25 61

2025-07

Kassör

Niklas Lejdal

070-353 52 23

2025-07

Ledamot

Jan Sandström

070-238 12 77

2025-07

Ledamot

Annika Hedlund

073-810 66 15

2024-07

Ledamot

Gunnel Sandström

073-835 41 04

2024-07

Ledamot

Kenneth Sandström

070-668 53 83

2024-07

Suppleant

Kjell Ivarsson

070-361 33 69

2024-07

Suppleant

Curt Öhlund

073-803 96 84

2024-07

Revisor

Elisabeth Lindqvist

070-245 31 39

2024-07

Revisor

Enny Öhlund

070-371 19 89

2024-07

Revisorsuppleant

Jonny Lundström

070-356 20 78

2024-07

Festkommité.


Namn

TelHugo Hultqvist

070-734 48 19Andre Sandström

070-668 09 13Kenneth Sandström

070-668 53 83Anna Laurila

073-029 96 64Niklas Lejdal

070-353 52 23Carina Swedberg

Medhjälp vid sommarfest.
Styrelse och funktioner för Boulen.

Funktion.

Namn

Tel

Vald t o m.

Ordförande

Leif Hansson

070-633 54 04

2021-04

Sekreterare

Kenneth Sandström

070- 668 53 83

2022-04

Kassör

Gunnel Sandström

073-835 41 04

2022-04

Suppleant

Märta Holmqvist

070-524 69 95

Tävlingsansvariga (Byakampen, byaserien)

Andre Sandström, Leif Hansson

070-668 09 13; 070 633 54 04

2022-04

Söndagsspelet

Jan Sandström, Camilla Samuelsson

070-238 12 77; 070-176 71 44

2022-04

Banansvariga

Andre Sandström, Kenneth Sandström

070-668 09 13; 070-668 53 83

2022-04

IT (hemsida)

Jan Sandström

070-238 12 77

2022-04