Utbyggnad hösten 2014

Under september månad påbörjades ombyggnad av Bygdegården. Ny entré och tillgänglighetsanpassad toalett med dusch samt utvändig ramp så att fler kan nyttja lokalen. Ett bidrag från Boverket samt ideella krafter och föreningens egna ekonomiska insats gör det möjligt att bygga om. Ombyggnaden beräknas bli klar under november månad. 


Tillgänglighetsanpassning av Bygdegården hösten 2014.