Möten


Välkommen till Tåmeträsk Bygdegårdsförening


Möten.

Tåmeträsk bygdegårdsförening:

Årsmöte: Årsmötet för Tåmeträsk Bygdegårdsförening hölls måndag den 7:e juli 2019 kl 19.00. Ett tjugotal medlemmar besökte mötet. Årets ekonomiska resultat blev minus i år. Anledningen är att köket renoverats. Alla var överens om att renoveringen blev bra. Bättre med utrymme för förvaring samt bättre  med bänkytor. Kostnaden för renoveringen blev cirka 52 000 Sek. Uppvärmningen är en stor del av utgifterna. Ett avtal med något lägre kostnad för el har tecknats med Skellefteå Kraft.


Boulverksamheten har pågått som tidigare år. Årets Byakamp lockade tretton lag. Etthundrafemtiosex matcher spelades uppdelat på två dagar. Kåge och Byske har nu två inteckningar vardera i  vandringspriset. Bygdegårdsföreningen sålde hamburgare under båda dagarna vilket gav ett bra tillskott i kassan. En Byaserie har spelats under året. Sju lag har spelat 108 matcher. Lagen har besökt varandras byar. Ett trevligt sätt att samtidigt se nya miljöer förenat med boulspel. Seriespel på söndagar i Tåmeträsk har även i år spelats. Under året har 275 matcher spelats. Årsmötet beslutade att höja hyran för nyttjande av Bygdegården för bouleverksamheten från 800 kr till 1000 kr per år.


En sommarfest beslöts att hållas den 20 juli. Även i år uteblir dagaktiviteten. Vi träffs kl 17.00 äter tillsammans. Kvällen fortsätter med kubbstafett och musikkryss. EFTER 8 står för musikkrysset.


Fiske:


Tåmeådalens F.V.O höll årsmöte  den 5/5 2019 kl 19.00 i Bygdegården i Tåmeträsk.

Beslut togs om att ingen inplantering av regnbåge blir av i Lilltjärn i år. Fiskekortspriserna lämnades oförändrade.

Priser i tävlingen om största fisk förändrades till att två priser i största gädda och största abborre skall delas ut. 600 kr som första pris och 300 kr som andra pris i vardera klassen.

Samma vikt som förut gäller dvs gädda mins fyra kg och abborre minst 0,6 kg.


Boule:


meträsk Boulesektion håller årsmöte Lördag den 18/5 2019 kl 13:00 i Bygdegården, Tåmeträsk. Välkomna.