Möten

Möten.

Tåmeträsk bygdegårdsförening:

Årsmöte: På grund av Covid-19 har inget årsmöte hållits under 2020. Årsmötet för 2021 hölls utomhus för att minska risk för smittspridning. Verksamheten i Bygdegården har naturligtvis varit sparsam. Enstaka uthyrningar har förekommit. Årsmötersprotokollet finns att läsa under fliken Årsmötesprotokoll. 


Fiske:


Tåmeådalens F.V.O höll årsmöte  den 5/5 2019 kl 19.00 i Bygdegården i Tåmeträsk.

Beslut togs om att ingen inplantering av regnbåge blir av i Lilltjärn i år. Fiskekortspriserna lämnades oförändrade.

Priser i tävlingen om största fisk förändrades till att två priser i största gädda och största abborre skall delas ut. 600 kr som första pris och 300 kr som andra pris i vardera klassen.

Samma vikt som förut gäller dvs gädda mins fyra kg och abborre minst 0,6 kg.


Boule:


meträsk Boulesektion håller årsmöte Söndag den 7/11 2021 kl 12:00 i Bygdegården, Tåmeträsk. Välkomna.