Utbyggnad klar


Tillgänglighetsanpassning av Bygdegården hösten 2014

vintern 2015.

Under september månad 2014 påbörjades ombyggnad av Bygdegården. Ny entré och tillgänglighetsanpassad toalett med dusch samt utvändig ramp så att fler kan nyttja lokalen. Ett bidrag från Boverket samt ideella krafter och föreningens egna ekonomiska insats gör det möjligt att bygga om. Ombyggnaden blev klar under Januari 2015. Handlingar är inskickade till Boverket att utbyggnaden är klar. Tommy Holmlund är av Boverket godkänd besiktningsman. Bidraget kommer att utbetalas under våren när handlingarna godkänts. Eventuell invigningsfest blir under våren.

Ny entré med handikappramp.
Bygdegården.
Bygdegården från landsvägen.
Ny entré med kapprum.
Nya hallen mot nya toaletten.
Nya anpassade toaletten.
Annan vy på nya toaletten.
Tvättställ och spegel.